Odozvy


SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM PREŠOV

Po uplynutí takmer dvoch týždňov po Vašej besede na Súkromnom gymnáziu, Solivarská 28, v Prešove Vám opäť ďakujem za čas strávený medzi našimi študentami. Výchovná poradkyňa - Dr. Černajová, kolegovia zúčastnení na besede, ale aj študenti boli dojatí Vašim príbehom.

V dnešnej dobe iba veľmi málo ľudí dokáže otvorene hovoriť o svojich problémoch tak, ako Vy. Dokázali ste zaujať študentov tak, že o Vašom svedectve sa hovorilo na škole len v superlatívoch. Vzhľadom na mimoriadne pozitívny ohlas besedy sa na Vás obraciam s prosbou o možnosť zopakovať si besedu s mojimi študentami iných ročníkov.

Ešte raz Vám ďakujem a gratulujem za Vaše svedectvo, za silu znovu vstať, schopiť sa a byť pozitívnym príkladom pre mladých ľudí!

Dr. Milan Černaj, Súkromné gymnázium Prešov

SOŠ ELBA PREŠOV

V jedno štvrtkové odpoludnie sa žiaci našej školy tešili, že sa nebudú učiť, pretože príde "nejaký pán", čo prekonal drogovú závislosť. Nič iné dovtedy nevedeli. Niektorí si dokonca robili žarty, že ho poučia... Keď sa však začala "beseda", v tichu nebolo počuť ani dych. Ešte sa mi nestalo, aby bolo v škole tak úplne ticho. Rozprával iba on. Samuel. Bývalý narkoman, predtým zlodej a uličník, teraz optimista veľmi štíhlej postavy s tvárou poznačenou veľkým utrpením. Rozprával svoj životný príbeh, pri ktorom sa mnohým zaligotali slzy nielen v kútikoch očí, ale aj na tvári. Po hodinovom monológu nastal priestor na otázky zo strany žiakov. Pýtali sa otvorene to, čo ich zaujímalo.

Mnohí ostali aj dlhšie, pretože sa chceli porozprávať vo väčšom súkromí. Aj keď sa niektorí "uliali" z nasledujúcej vyučovacej hodiny, som presvedčená o tom, že rozhovormi so Samuelom sa naučili omnoho viac. Som veľmi rada, že sme na našej škole mohli dať priestor aj takej forme protidrogovej prevencie, pretože to, ako žiaci počúvali s otvorenými ústami a zaujato sa pýtali skutočného bývalého narkomana, je dôkazom toho, že to pre nich bolo naozaj zaujímavé a určite im to dalo viac ako nejaká odborná prednáška o drogách.

Ešte raz ďakujem za všetkých kolegov a žiakov SOŠ ELBA v Prešove, ktorým ste sa veľmi páčili.

Miloslava Olearník Štefanová, koordinátorka protidrogovej prevencie SOŠ ELBA Prešov

PRVÉ SLOVENSKÉ LITERÁRNE GYMNÁZIUM, REVÚCA

Beseda bola naozaj super, vrele ju všetkým odporúčam, aj žiaci boli veľmi spokojní, dokonca povedali, že to bola najlepšia beseda, akú mali. Každý vraj do nich hustí iba teóriu, no a teraz mali možnosť stretnúť sa s realitou. Ešte dosť dlho po skončení besedy diskutovali. Fotky z besedy majú dievčatá, ktoré to fotili, sľúbili, že Vám ich pošlú a napíšu Vám tiež nejaký komentár. Ešte raz Vám za všetko ďakujem a prajem veľa šťastia.

PhDr. Ľubica Andaházyová

Prvé slovenské literárne gymnázium, Revúca


ZÁKLADNÁ ŠKOLA RAKOVEC NAD ONDAVOU

Beseda bola zaujímavá a poučná. Upozornili ste na problémy, ktoré súvisia s témou - drogy a závislosť. Veľmi sa mi páčili reálne príklady zo života, čo všetko stratíme, keď drogám podľahneme.

Bol to pre mňa neskutočný zážitok. Verím, že žiaci to vnímali podobne. ĎAKUJEME.

S pozdravom Mgr. D.Volčková


SÚKROMNÁ STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ZVOLEN

Dňa 9.1. sa na našej škole uskutočnila prednáška o drogovej nezávislosti so Samom Bogárom. Napriek tomu, že rozprával on, lepší názov ako prednáška, by sa dalo povedať stretnutie. Stretnutie s človekom, ktorý sa vďaka drogám dostal až na dno spoločnosti a ako jeden z mála sa z neho dostal späť a so svojimi skúsenosťami a zážitkami bol ochotný sa podeliť s našimi žiakmi. Jeho rozprávanie bolo silným zážitkom pre našich žiakov a zároveň veľmi poučným. Oceňovali hlavne to, že to neboli teoretické poznatky, ale úprimná výpoveď z ktorej vyplynulo varovanie pred takýmto spôsobom života.

Chcem sa vám touto cestou poďakovať v mene svojich žiakov a odporúčať aj iným školám.

Ivica Laurincová – vých. poradca


SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM V PREŠOVE (2. NÁVŠTEVA)

Po najkrajších sviatkoch roka študenti Súkromného gymnázia v Prešove sa 8. januára 2013 opäť stretli na neformálnej besede so Samom. Beseda mala neopakovateľný zážitok pre najstarších študentov školy. Osobný príbeh prerozprávaný samotným autorom zanechal v mojich študentoch niečo, čo nedokáže ani najlepšia prednáška človeka, ktorý nezažil a neprežil "druhé narodenie". Samo Ty si to dokázal. Bol si úprimný, priamy a pri tom mimoriadne pokorný. Prinútil si každého poslucháča /vrátane prítomných pedagogických zamestnancov/ zamyslieť sa nad sebou samým, nad cestou, ktorou kráčame. Samo Ty si nám potvrdil starú múdrosť, že nie je hanba spadnúť až na dno. Ale hanba je tam zostať. Samo pomohol si sám sebe. Vstal si a teraz hrdo kráčaš. Navyše ukazuješ cestu iným, ako vyviaznuť z osídiel vlastnej slabosti.

Milý Samo, úprimne ďakujem za nevšedné svedectvo, ktoré si nám poskytol.

Prajem Ti veľa, veľa síl, dobrého zdravia, optimizmu a radosti!

Všetci študenti a učitelia Súkromného gymnázia v Prešove Ti držia prsty!

          S úctou

                          Dr. Milan Černaj

                                 riaditeľ školy


CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA V SNINE

Pohovoril som s niektorými učiteľmi a tiež aj so žiakmi a mám dosť pozitívne ohlasy na Vašu prednášku. Je mi dosť ľúto, že som sa sám nemohol zúčastniť prednášky a mám len sprostredkované informácie. No možno nabudúce sa to podarí.

Ako sa vyjadrila jedna naša kolegyňa: Neverila som, že ten chlap, ktorý tak nezrozumiteľne a monotónne rozpráva, dokáže na 2 hodiny udržať žiakov v pozornosti, no to, že žiaci sedeli ticho ako muchy a počúvali, je dôkazom toho, že ich zaujal obsah a neodradila ich forma.

Mám Vám odovzdať poďakovanie za odvahu vydať takéto svedectvo, myslím, že to bolo pre mnohých mladých dostatočnou výstrahou, aby sa s drogami nezahrávali a ich nebezpečenstvo nepodceňovali. Ak by ste mali čas a ochotu, veľmi radi Vás este medzi nami privítame, pripadne aj iné spoločenstvá v Snine, lebo sme im dali dobré odporúčanie.

Radi by sme Vaše "slúženie" aj podporili finančne, pošlite nám číslo účtu a prispejeme Vám nejakou sumou. Ja som to mal v pláne už keď ste k nám prichádzali, no kedže som nevedel ako to celé dopadlo, musel som počkať na reakcie. Tie boli pozitívne a preto teraz rad prispejem.

Prajem všetko dobré a nech vaše dielo požehnáva Dobrý Boh.

Srdečne pozdravujem aj pani manželku.

Jozef Lojan, Cirkevná spojená škola Snina


SOŠ-IT BANSKÁ BYSTRICA

V období, keď naši maturanti skladali skúšku dospelosti, my, ostatné ročníky, sme mali náhradný program. V utorok 17. marca sme sa stretli v školskej jedálni, kde sa uskutočnila beseda o drogách a drogovej závislosti. Od radosti, že sa neučíme, nám bolo v podstate všetkým jedno, o čom beseda bude – hlave nech sa neučíme. Na tomto sme sa zhodli hneď ráno. Samozrejme, až potom, čo sme sa predbiehali v tom, kto lepšie a z akého zdroja vie, kedy sa školský program končí.

Viacerých nás však čakalo prekvapenie. Keď sme vošli do jedálne, nedalo sa nevšimnúť si dvoch pánov, ktorí sa na niečom dohadovali s našimi vychovávateľmi z internátu. Po ďalšom zhodnotení, akí sme hladní, prišlo na rad naozajstné zarazenie, pretože jeden z týchto pánov sa postavil a hneď, ako vyslovil svoje meno, nasledovala veta: „Bol som 13 rokov závislý na heroíne a 6 rokov na pervitíne.“ V tom momente zavládlo v celej jedálni ticho, aké som pri takomto počte žiakov nikdy nezažila. Potom nás čakalo cca 60 minút počúvania o naozaj nie príjemnej, no za to veľmi poučnej a zaujímavej minulosti tohto pána.

Zážitky, ktoré sa prelínali s minulosťou boli naozaj asi to najzaujímavejšie, čo som mohla počúvať. Napokon nič iné som ani nemohla robiť, pretože počúvali naozaj všetci. Tak toto sa len tak ľahko nevidí. Cez prestávku sme sa všetci zhodli na tom, že naozaj stálo za to prísť do školy. Keď sme sa po prestávke vrátili, dostali sme sa k súčasnému životu tohto pána, z ktorého mi naozaj padla sánka. V tej chvíli sme asi všetci mali chuť tlieskať, a vzápätí sa spustila fúra otázok. Zaujímalo nás hlavne, ako sa to všetko stalo, ako sa cítil a mnoho ďalších otázok a ja som naozaj nechápala, ako o tom mohol tak otvorene a vyrovnane hovoriť. Toto v nás všetkých vyvolalo obdiv a rešpekt. Na niektorých otázkach a odpovediach sme sa občas aj zasmiali, čo trochu odľahčovalo atmosféru a všetkým to dobre padlo. Pripadalo nám to, akoby nás všetkých poznal a presne vedel, aký je namáhavý a vyčerpávajúci ten študentský život.

Na konci besedy sme zistili, že ľudí, čo sa takto snažia otvoriť oči a pomáhať iným, je viac a pracujú spolu pod menom NEzávislosť, robia besedy na rôznych školách, pre rôzne vekové kategórie a takéto besedy sa konajú aj priamo pre drogovo závislých. Nuž, keď som prišla domov, hneď som si otvorila Facebook a „lajkla“ stránku s názvom NEzávislosť. Ale hlavne som mala o čom rozmýšľať.

Tereza Blašková, II. E


SPŠ STROJNÍCKA, PREŠOV

Veľmi som bola zvedavá na Vás a na vašu prednášku, vôbec som nevedela, čo môžem od toho očakávať a ako budú reagovať naši žiaci na prednášku.

Bola som veľmi prekvapená s akou pozornosťou a záujmov Vás počúvali, bez jedinej poznámky, v úplnom tichu, bez upozorňovania. Váš životný príbeh zaujal žiakov, aj nás učiteľov. Tak ako povedal kolega, že chcel byť na prednáške len nejakých 10 minút, ale keď začal počúvať, tak si Vás musel vypočuť až do konca.

Od žiakov sú tiež len pozitívne ohlasy, zaujalo ich vaše rozprávanie a možnosť pýtať sa a dostať aj odpoveď "z prvej ruky" na otázky nielen z drogovej problematiky veľmi radi využili.

Myslím si, že príležitosť vypočuť si takýto príbeh nemáme často ak vôbec, a počuť, že človek nemusí mať nejaký pádny dôvod začať brať drogy, len jedno nešťastné rozhodnutie, môže zmeniť celý život človeka.

Veľmi Vám držím palce a verím, že svojim príbehom správne ovplyvnite žiakov, v prípade rozhodovania zobrať drogu alebo nie.

Túto prednášku odporúčam aj ostatným školám.

S pozdravom

Mgr. Forgáčová (koordinátorka prevencie)


REEDUKAČNÉ CENTRUM VRÁBLE

Dobrý deň, posielam Vám krátku odozvu na besedu:

Našich žiakov Váš životný príbeh veľmi zaujal a zanechal v nich stopy. Za najlepšie považujú, že ste hovorili z vlastnej skúsenosti, opisovali svoj život. Je pre nich dôležité, že viete o čom hovoríte, že im niekto len nehovorí teóriu o tom, že drogy sú zlé. Mnohí to vedia z vlastnej skúsenosti a Vaše rozprávanie pôsobilo ako varovný signál - pozor, takto môžem dopadnúť, chcem to?!?

Ďakujeme za besedu, ktorá nezapôsobila len na žiakov, ale aj na učiteľov!

S pozdravom Iveta Miklóšová


ZŠ KARPATSKÁ V ŽILINE

Tento raz máme odozvu od detí :)

 • Páčila sa mi prevencia so Samuelom. Mal zaujímavý život a vďaka nemu teraz viem, že nikdy si nedám drogu.

 • Beseda s tým chlapom, to ma zasiahlo, aké to bolo strašné.

 • Páčila sa mi prednáška Samuela Bogára, lebo to naozaj prežil, hovoril zaujímavo. Proste super.

 • Beseda bola najlepšia, pretože dobre rozprával a povedal nám veľa vecí, ktoré by sme inak nevedeli a vedel to z vlastnej skúsenosti. A strašne ma odstrašil.

 • Pri besede som so uvedomila, ako rýchlo môžeš prísť o život, kvôli jednému zlému rozhodnutiu alebo túžbe. Pán Bogár veľmi pekne citovo rozprával a mal s drogami ťažký život, ktorý prekonal a dostal druhú šancu.

 • Pán Samuel chcela by som sa Vám veľmi pekne poďakovať za náučnú a výstižnú besedu, ktorá mi priniesla nový pohľad na drogy a vážim si vašu otvorenosť.

 • Páčila sa mi jeho otvorenosť, komunikácia s publikom.

 • Samuel, tvoja beseda bola úžasná a poučná. Veľa som sa naučila a po tomto už určite nezačnem brať drogy! Bolo to super!

 • Samuelovi by som chcela poďakovať za úplne super prednášku. Hovoril otvorene a nebál sa o sebe toho toľko povedať.

 • Páčilo sa mi, že odpovedal na všetko, čo sme sa pýtali.

Deti zo 7.ročníka


SOŠ GEN. VIESTA, REVÚCA

Dobrý deň.

Odozva na preventívnu aktivitu, ktorá sa uskutočnila na na našej škole bola veľmi pozitívna. Žiaci si pochvaľovali prístup prednášajúceho aj obsah prejednávaného problému. Prednášku aj besedu hodnotili ako dynamickú a zaujímavú. Oslovil ich Váš príbeh a na triednických hodinách ešte diskutovali na danú tému. Budem rada ak sa v budúcnosti takáto zaujímavá akcia zopakuje. Ešte raz Vám ďakujem a prajem veľa úspechov.

S pozdravom PaedDr. Viktoria Surinová, koordinátor drogovej prevencie


PRVÉ SLOVENSKÉ LITERÁRNE GYMNÁZIUM, REVÚCA (II. NÁVŠTEVA)

Beseda s pánom Bogárom sa na našej škole konala už druhýkrát a aj tento raz bola naozaj super. Pán Bogár svojim pútavým rozprávaním zaujal všetkých žiakov, ktorí doslova hltali každé jeho slovo. Páčil sa im jeho priateľský prístup, úprimnosť a najmä odvaha verejne rozprávať svoj príbeh. Besedu so záujmom sledovali aj členovia pedagogického zboru. Pán Bogár, bolo nám cťou opäť Vás privítať medzi nami. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.                                                                                                PhDr. Ľubica Andaházyová


ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HALIČ

V júni sa konala na našej škole beseda s pánom Bogárom. Pán Bogár svojím pútavým rozprávaním zaujal a zanechal v žiakoch veľkú odozvu. Ešte dlho potom sme od nich dostávali reakcie, vypytovali sa nás a pozerali sme Vašu stránku Nezávislosť. Problematiku drogových závislostí nám priblížil z úplne iného uhla, na čo tak skoro nezabudneme. Veríme, že ešte budeme mať možnosť túto besedu na našej škole v budúcnosti zopakovať. Ďakujeme pekne a želáme veľa úspechov.

S pozdravom kolektív ZŠ s MŠ Halič

KATOLÍCKA STREDNÁ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA SV. CYRILA A METODA

Dňa 21.9.2015 sa na našej Katolíckej strednej pedagogickej škole sv. Cyrila a Metoda konala beseda o drogách. Pán Bogár svojím životným príbehom narkomana upútal pozornosť našich prvákov, ktorí sústredene počúvali, miestami vydesene, miestami úsmevne. Aj v diskusii sa živo zapájali a vypytovali na veci, ktoré ich v jeho živote zaujímali.

Po jeho odchode mi užasnuto rozprávali svoje pocity z besedy, kde hlavnou myšlienkou bolo hlavne to, aké je to úplne iné, keď niekto rozpráva naozajstný životný príbeh a nie len naučenú teóriu.

Ja sama, ako učiteľka a koordinátorka prevencie závislostí som mala na pána Bogára ešte dosť otázok po besede, jeho rozprávanie ma prinútilo zamyslieť sa nad životom a tým, ako by som mohla tiež prispieť k tejto problematike drogovej závoslosti, stále viac skloňovanej v dnešnej dobe.

Mgr. Jana Troščaková, koordinátorka prevencie závislostí a sociálno patologických javov

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU INTERNÁTNA, BYTČA

Vážený pán Bogár, chceli by sme sa Vám touto cestou poďakovať za čas, ktorý ste strávili s našimi žiakmi. Za skvelú prednášku, ktorú sme mohli vďaka Vám absolvovať v našej škole, v Špeciálnej základnej škole s materskou školou internátnou v Bytči.

Atmosféra, ktorú ste vytvorili vzbudila medzi našimi žiakmi nadšenie a zároveň aj obdiv, ako otvorene ste dokázali hovoriť o prežitých skúsenostiach. Svojim autentickým príbehom ste zaujali nielen naše deti, ale i všetkých pedagógov.

Myslím, že práve takýto človek, ako Vy dokáže otvoriť bránu k deťom, k problematike dnešnej doby, pred ktorou nie je imúnna žiadna škola, a to sú drogy a drogová závislosť.

Tešíme sa, že sme mohli spoznať tak úžasného človeka a veríme, že naše stretnutie nebolo posledné.

Do ďalšej práce Vám prajeme pevné zdravie, veľa sily, energie, aby toto Vaše posolstvo prinášalo ovocie.

So srdečným pozdravom

Mária Holáčiková, koordinátor drogovej prevencie


SÚKROMNÁ PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA EBG HUMENNÉ

Dňa 28.09.2015 sa na Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii v Humennom uskutočnila prednáška, na ktorej bývalý narkoman žiakom vyrozprával svoj životný príbeh.

Jej obsahom boli osobné skúsenosti človeka, ktorý si drogovou závislosťou prešiel. Pán Bogár varoval, že mladí si často krát neuvedomujú dôsledky svojich činov. Stačí raz, jedno nesprávne rozhodnutie a to vám zmení celý život...

My, učitelia i žiaci môžeme iba pozitívne hodnotiť jeho návštevu. Počúvať niekoho, kto si takéto niečo reálne prežil, jeho skúsenosti, odporúčania, nie iba teoretické vedomosti boli pre nás všetkých silným zážitkom.

Týmto sa chceme poďakovať, popriať veľa úspechov a určite odporúčame aj iným školám.

Mgr. Dominika Čižmárová, výchovná poradkyňa.

SOŠ-IT BANSKÁ BYSTRICA (2. NÁVŠTEVA)

Aj tento školský rok sme v dňoch 12. a 13. 10. 2015 na našej škole SOŠ-IT privítali Sama Bogára z organizácie NEzávislosť. 

Samo viedol besedy vo viacerých triedach, v ktorých rozpovedal svoj životný príbeh, pri ktorom mráz behal po chrbte. Bolo veľmi zaujímavé na tvárach žiakov sledovať, ako očakávali zas nudnú monologickú besedu o „nejakej prevencii“ a ono sa to zrazu zmenilo na skutočný príbeh, skutočného človeka, ktorý nenechal ľahostajného žiadneho z nás. Žiaci so záujmom počúvali a neskôr kládli Samovi otázky. Pokiaľ bol niekto, kto rozprávanie bývalého narkomana bral na ľahkú váhu, po niektorých zážitkoch, ktorých má Samo ozaj požehnane, svoj názor určite zmenil. Ak nie, tak verím, že ak sa stane, že sa niektorý z našich žiakov ocitne pred rozhodnutím, či skúsim alebo nie, spomenie si na Sama a rozhodne sa správne.

Mgr. Martina Čačková, koordinátor prevencie


ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, HORNÁ KRÁĽOVÁ

Zaujímavé rozprávanie z iného uhla pohľadu. Prednáška nebola imperatívna, ako sa očakáva od policajných preventistov, ale bola založená na osobnej skúsenosti, čo žiakov najviac zaujalo. Príbeh bol poučný a svojim spôsobom odpudivý, čo teda môže viesť k tomu, aby získali negatívny postoj k drogám. Následná beseda zožala veľký úspech a všetci žiaci odchádzali nadšení. Prednáška aj beseda mala vynikajúci ohlas u žiakov ale aj učiteľov. protidrogová prevencia v tomto podaní zanecháva hlboký dojem a je teda pre žiakov dlhodobým prínosom.

Ďakujeme pekne.

Vladimíra Šalingová


CSOŠ SV. JOZAFÁTA V TREBIŠOVE

Aktivity v oblasti prevencií patologických javov sa spolu s výchovnou poradkyňou snažíme každoročne inovovať a spestrovať tak, aby boli pre žiakov zaujímavé.

Len náhodou som sa dostala na internetovú stránku nezavislost.eu, no jej obsah ma zaujal. Preto som sa usilovala o kontakt s p. Samuelom Bogárom v snahe pozvať ho k nám do školy.

Na stretnutie s ním prišlo asi 70 študentov a spolu strávili zaujímavý čas. Žiaci ocenili otvorenosť vo výpovedi p. Bogára o svojom živote človeka dlhodobo závislého od drog - človeka, ktorý sa kvôli drogám dostal až na dno, no dokázal vstať a posunúť sa v živote vyššie. Pán Bogár nediktuje poslucháčom, čo je dobré a čo nie, len ponúka vlastnú skúsenosť. Každý sa v konečnom dôsledku sám rozhodne, ako naloží so svojím životom, no ak pozná úskalia, ktorými prešiel niekto iný, snáď bude jeho rozhodnutie jednoznačné pre kvalitný život.

Žiaci hodnotili besedu veľmi pozitívne, čas na diskusiu využili dostatočne. Veríme, že sa nám podarí takéto stretnutie zorganizovať aj pre ďalších žiakov.

                                                                                                                Ing. Ľudmila Smržíková

                                                                                koordinátor prevencií na CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove

CSŠ HUMENNÉ

Dňa 20. novembra 2015 sa v rámci programu pri príležitosti Dňa študentstva na našej škole uskutočnila beseda s človekom, ktorý nám priblížil problematiku drogových závislostí trochu z iného uhla, s človekom, ktorý dokáže otvorene hovoriť o tom, čím prešiel vo svojom živote.

Stretnutia so Samuelom Bogárom sa zúčastnilo asi 40 študentov, ktorí napäto a zaujato počúvali jeho životný príbeh. Príbeh človeka, ktorý sa vďaka drogám dostal v živote až na dno, ale podarilo sa mu úspešne z tohto dna odraziť a posunúť sa v živote správnym smerom.

Beseda mala veľmi pozitívny ohlas u študentov. Veríme, že životný príbeh človeka, ktorý sa postavil zoči-voči drogám a v tomto boji vyhral, pomôže ostatným zamyslieť sa nad vlastným životom, správne sa rozhodnúť a tiež bude mať význam v dlhodobej protidrogovej prevencii.

Ďakujeme p. Bogárovi za otvorenosť a úprimnosť a v ďalšom živote mu želáme veľa úspechov.

Mgr. Lenka Kosťunová

Tomáš, 16: Bolo divné počúvať taký príbeh , obdivujem ho že s tým dokázal prestať, vieme že s tým nemáme nikdy začínať, lebo následky sú proste zlé ,beseda sa mi páčila.

Jozef, 15: Beseda bola super, no najviac sa mi páčilo ako hovoril o svojej závislosti úplne úprimne.

Stanka, 15: Beseda bola odlišná od ostatných, na ktorých som doteraz bola.. nebolo to nudné, ale zaujímavé, dozvedela som sa nové veci, napríklad to, čo to s ľuďmi spraví, keď dlhodobo užívajú drogy a na čo sa ten človek zmení. Mne osobne sa tá beseda páčila

Táňa, 15: Táto prednáška mi ukázala iný pohľad na ľudí, ktorí majú problém s drogami. Zaujalo ma to, ako ľahko rozprával o svojom živote, že sa nehanbil o tom tak otvorene hovoriť a nemal problém zodpovedať naše otázky.

Veronika, 15: Páčilo sa mi, že aj keď bol na dne tak to nevzdal.


STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POĽNOHOSPODÁRSTVA A SLUŽIEB NA VIDIEKU V ŽILINE

Dobrý deň, chcela by som sa Vám v mene študentov Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline poďakovať za besedu, ktorá sa na našej škole uskutočnila 18.11. 2015. Besedy sa zúčastnilo približne 150 študentov tretích a štvrtých ročníkov.

Študentom podal skutočne autentický, reálny pohľad na drogovú závislosť bez zbytočných okolkov a pretvárok. V dnešnej dobe je ťažké nájsť niekoho, kto je ochotný otvorene a bez zábran porozprávať o temnom období vo svojom živote, preto patrí veľká vďaka Samuelovi Bogárovi za jeho ochotu, otvorenosť. To, čo robí pre týchto mladých ľudí ma skutočný význam. Študenti boli jeho príbehom šokovaní, donútilo sa ich to zamyslieť nad ich doterajším štýlom života. Vrelo odporúčam túto aktivitu aj iným škola, nič podobné som už dlho nezažila!!!!

Mgr. Michaela Mravcová


ZŠ JAROSLAVA SIMANA VO VALASKEJ

Vážený pán Samuel Bogár! Som veľmi rada, že v tomto školskom roku som pri plánovaní preventívnych aktivít v oblasti protidrogovej prevencie našla na internete Vašu stránku NEZÁVISLOSŤ - NOVÝ ZAČIATOK a podarilo sa nám zorganizovať a následne zrealizovať besedu s Vami. Besedy sa zúčastnilo 80 žiakov 8. a 9. ročníka.

Chceme sa Vám poďakovať, že sme si mohli vypočuť Váš životný príbeh, Vaše osobné skúsenosti o ťažkom živote v závislosti na droge. Pedagógovia i žiaci vyjadrili obdiv k Vašej práci, k ochote a odvahe hovoriť, čo všetko prináša život v závislosti. Keď sme po besede rozprávali so žiakmi, v ich vyjadreniach najviac rezonovalo, že boli radi, že si mohli vypočuť informácie "z prvej ruky", od človeka, ktorý týmto peklom prešiel a že nič lepšie ešte nepočuli. Vaše negatívne zážitky nútia zamyslieť sa nad životom, nad rôznymi situáciami, s ktorými sa každý mladý človek v živote stretne. Veríme, že slová, ktoré naši žiaci od Vás počuli, budú patriť k tým, ktoré im pomôžu v správnom čase povedať NIE.

Čo sa týka preventívnych protidrogových aktivít, nič lepšie sme zatiaľ na škole nemali. A hovorím to nielen z mojej skúsenosti koordinátora prevencie, ale hlavne zo spätnej väzby našich žiakov. Svedectvo osobnej skúsenosti má veľkú silu.

Ďakujeme, a prajeme Vám veľa síl do Vašej práce.

                          Koordinátorka prevencie Mgr. Paprčková Katarína


SÚKROMNÉ KONZERVATÓRIUM ALKANA

Na Súkromnom konzervatóriu ALKANA sa študenti zúčastnili besedy, ktorú viedol pán Samuel Bogár, predseda občianskeho združenia Nezávislosť - Nový začiatok. Beseda o protidrogovej tematike s názvom Slobodný od drogy... mala u nás a hlavne medzi študentmi veľmi pozitívnu odozvu. Po prednáške som sa ani nemusela pýtať študentov na spätnú väzbu, študenti prišli za mnou sami a ďakovali mi, že som im sprostredkovala možnosť zúčastniť sa na tejto prednáške.

Efektívnosť besedy, v ktorej Samuel rozpráva vlastný životný príbeh, spočíva v jej autentickosti. Prostredníctvom vlastných skúseností upozorňuje na úskalia života so sklonmi k závislostiam rôzneho druhu a neskôr priamo k drogám. Prednáška je koncipovaná veľmi jednoducho, rozprávaním životného príbehu. Neskôr Samuel ponúka študentom priestor pre otázky, resp. diskusiu. Obsah celej besedy poukazuje na paradoxy a smutné irónie osudu, že sa „to“ môže „prihodiť“ vlastne komukoľvek z nás... Táto myšlienka rezonuje azda u väčšiny jej účastníkov a mňa ako koordinátorku prevencie veľmi teší, že sa mi podarilo vytvoriť priestor k diskusii na túto problematiku.

Mgr. Agnesa Ondrejková


REEDUKAČNÉ CENTRUM SOLOŠNICA

Stalo sa už nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch organizujeme v našom zariadení aktivity, ktoré napomáhajú pri prevencii užívania drog. Tento rok sme mali tú česť privítať medzi nami aj pána Samuela Bogára, ktorý nám priblížil svoj život, svoje trápenia. Všetkým sa beseda veľmi páčila, chlapci mali veľa otázok, ktoré sa týkali drog, ale aj iných s tým súvisiacich problémov. Pán Bogár bol trpezlivý a chlapcom odpovedal na všetky ich otázky, aj keď niektoré boli veľmi chúlostivé. Ďakujeme veľmi pekne za príjemné strávené chvíle s Vami. A prajeme pokojné a krásne vianočné sviatky.

Ďakujem a prajem pekný deň.

S pozdravom Mgr. Martina Oravcová


SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM, RUŽOMBEROK

Dňa 17.12.2015 sa na našej škole uskutočnila prednáška o drogovej nezávislosti s pánom Samuelom Bogárom.

Keď sa naši žiaci dozvedeli, kto k nám príde robiť prednášku, boli veľmi prekvapení. „Prečo by chcel niekto hovoriť o svojom ťažkom živote? Nehanbí sa za seba, čo robil?“, boli časté otázky našich žiakov.

Prednáška s človekom, ktorý sa ocitol úplne na dne spoločnosti a ako jeden z mála, ktorý sa dostal späť, vôbec dokázal rozprávať svoj životný príbeh otvorene a pravdivo. Nepoužíval žiadne jemné slová a ani teoretické poznatky, ale povedal žiakom všetko na rovinu, ako to v skutočnosti bolo. Vysvetlil im, že aj jedno jediné rozhodnutie im môže zmeniť celý život, a preto v mene všetkých žiakov by som sa Vám chcela ešte raz poďakovať a odkázať Vám, že ste si získali obdiv našich žiakov za to, čím ste si prešli a ako ste to zvládli.

Ďakujeme!

S pozdravom a pekný deň

Gabriela Špaglová


ZÁKADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SPIŠSKÁ TEPLICA

Dňa 16.12.2015 sa na našej škole uskutočnila prednáška o drogovej závislosti s pánom Samuelom Bogárom.

Prednáška bola veľmi zaujímavá. Pán Bogár vyrozprával žiakom svoj skutočný príbeh pravdivo a bez okolkov. Povedal im to priamo, nebola tam žiadna teória. Žiaci počúvali tento príbeh a bolo vidieť na nich, že majú kopec otázok. Neskôr začala diskusia a tá bola dlhá.

Ďakujem p. Bogár za trpezlivosť a ochotu odpovedať žiakom na otázky.

Mgr. Zuzana Maškulková


ZŠ KARPATSKÁ, ŽILINA (2. NÁVŠTEVA)

Z Karpatskej sme dostali odozvu od detí, čo nás veľmi teší :)

ZŠ Karpatská v Žiline- 7 ročník

Páčilo sa mi ako nám opísal svoj život, to ako sa zmenil a páčilo sa mi, že vôbec prišiel. Bola to zaujímavá beseda.

Janka

Bolo to veľmi dobré. Myslím, že to zmenilo môj názor a viacerým, ktorí s tým nemali skúsenosti a nepoznali pravú tvár so skúsenosťou s drogami.

Miša

Veľmi sa mi to páčilo a nechcela by som to zažiť!

Bolo to fajn, tie príbehy boli zaujímavé.

Celé to bolo zaujímavé a poučné, celkovo sa mi to páčilo.

Väčšina sa opakovala. Negatívne ohlasy neboli:)


GYMNÁZIUM GOLIANOVA, NITRA

Dobrý deň pán Bogár, totuto cestou vám chcem veľmi pekne poďakovať za vašu návštevu u nás na škole.

Vaša prednáška mala neskutočný prínos pre nás všetkých najmä teda pre našich študentov, tak ako sme sa rozprávali boli úplne spokojní tichučko vás počúvali a nasávali všetky nové a rôznorodé informácie. Myslím, že ako človek ste si toho prežili veľa a klobúk dolu, že ste to dokázali zvládnuť a dostali ste sa z toho. Vaša prednáška mala veľký prínos pre deti a dlhodobo sa na vás pýtali.

Do budúcnosti budeme mať určite záujem o ďalšie stretnutie. Vaša práca je plnohodnotá a myslím, že pre deti veľmi dôležitá.

Ešte raz ďakujeme a prajeme veľa zdravia a šťastia do budúcnosti

Mgr. Lívia Matušová, koordinátor prevencie


ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA MALÝ SLIVNÍK

Pán Bogár, chcem sa Vám veľmi pekne poďakovať za to, že ste navštívili našu školu. Keď som rozmýšľala aké preventívne aktivity pripravím tento rok žiakom, našla som Vašu stránku. Váš životný príbeh má všetko, čo drogy prinášajú. Našťastie aj šťastný koniec a nový začiatok. Kto iný by bol povolanejší o tom rozprávať ak nie Vy.

Beseda mala pozitívny ohlas. Naši žiaci spočiatku neverili, že to rozprávate o sebe, a že ste si to skutočne prežili. Dúfajme, že sa poučia a zvolia si správnu cestu.

Ďakujeme, že sme Vás mohli spoznať. Na ďalšej ceste, ktorú máte pred sebou Vám prajeme veľa síl, zdravie a dobrých ľudí, ktorí Vám a vášmu poslaniu budú pomáhať.

S pozdravom Lucia Kancírová.


ZŠ GORAZDOVA, PÚCHOV

Naši žiaci 7. – 9. ročníka (cca 160) 13. apríla absolvovali v telocvični prednášku o drogách s p. Samuelom BOGÁROM. I napriek tomu, že sme mali pripravenú ozvučovaciu aparatúru, p. Samuel svojím silným životným príbehom a tichým hlasom dokázal upútať všetkých žiakov. Pri niektorých zážitkoch mali nielen žiaci, ale i my učitelia v očiach slzy a zimomriavky po tele.

Žiaci, ako spätnú reakciu, napísali p. Samuelovi „lístočky“, kde mu vďačia za najlepšiu prednášku o drogách, lebo bola zaujímavá tým, že ju robil človek, ktorý si tým peklom prešiel, bavil sa s nimi priamo a otvorene, nie z pozície dospelého, ktorý ich len poučuje. Jeho príbeh a spôsob, akým ho podal, ich utvrdil v presvedčení, že to, čím si prešiel on, v živote zažiť nechcú.

Sama som sa tejto prednášky zúčastnila a aj keď téma drogovej závislosti je veľmi, veľmi nepríjemná, prednášku hodnotím veľmi pozitívne a vrelo doporučujem.

Mgr. Viera Flimmelová (riaditeľka školy)

Z „lístočkov“ žiakov vyberám:

„....vaša prednáška sa mi veľmi páčila, som veľmi rada, že som mohla počuť váš príbeh, bolo to ponaučenie a veľký zážitok...“

„...bola to najlepšia prednáška akú sme mali na našej škole. Bolo to poučné, keď ste nám to rozprávali vy, ktorý ste to zažili. Dúfam, že to odradí ľudí od takýchto vecí....“

„...mali sme už mnoho protidrogových prednášok, ale všetky boli nezáživné, nezaujímavé. Je to iné, keď rozpráva svoj príbeh človek, ktorý to všetko zažil...Treba si stáť za svojím a nenechať sa ovplyvniť kamarátmi....“

„...prednáška bola úžasná, mám iný pohľad na vec, nebola to klasická prednáška, kde príde policajt do triedy a rozpráva aká je droga škodlivá. Bolo to zaujímavé preto, lebo to bol pravdivý príbeh, ktorý rozpráva človek, čo ho zažil. Ešte som nepočula taký silný príbeh ako tento....“

„...veľmi sa mi páčilo, ako ste o svojom živote rozprávali otvorene...ohúrili ste nás všetkých...myslím, že je to teda vaša povinnosť chodiť po Slovensku a robiť takéto prednášky. Zachránite tým mnoho ľudských životov....“

Základná škola, Ul. Gorazdova, Púchov


ZŠ S MŠ SLOVANSKÁ, PÚCHOV

Hodnotenie prednášky s protidrogovou tematikou na ZŠ s MŠ Slovanská Púchov.

Prednáška v súčasnosti s veľmi aktuálnou problematikou prebehla počas troch vyučujúcich hodín pre žiakov druhého stupňa.

Prednášajúci veľmi pútavou formou rozprávania sprostredkoval žiakom časť svojho života ako drogovo závislý od svojho detstva až po obdobie dospelosti. Prerozprával im začiatky svojej závislosti a naznačil príčiny prečo táto vznikla. Väčšiu časť prednášky tvoril opis bežného dňa drogovo závislého, spôsoby získavania zdrojov financií a prostriedkov pre živobytie až po dni, kedy sa rozhodovalo, či bude ešte ďalej žiť ako aj zlomové body, ktoré mu pomohli prinavrátiť sa do bežného života. Zvýraznil všetky negatíva, ktoré drogy prinášajú v reálnom obraze života.

Ďalej nasledovali otázky žiakov s prednášajúcim za zatvorenými dverami. Reakcie žiakov na prednášku boli veľmi pozitívne, a preto podobná forma oboznámenia detí s týmto negatívnym elementom súčasnosti by bola pre nich vhodná i v budúcnosti.

Vypracoval Mgr. Štefan Hupka


ZŠ MLÁDEŽNÍCKA, PÚCHOV

V piatok 15. apríla sa na našej ZŠ uskutočnila prednáška spojená s besedou pre žiakov 7.-9. ročníka, zameraná na protidrogovú prevenciu, ktorú viedol pán Samuel Bogár.

Téma zaoberajúca sa problematikou drogovej závislosti vždy zaujímala a stále zaujíma žiakov (a nielen žiakov...). Nebola to prvá aktivita s týmto zameraním, ktorú absolvovali naši žiaci. No so 100% istotou môžem napísať, že bola prvá, ktorá žiakov:

 1. Umlčala silou jeho životného príbehu (pripravenú ozvučovaciu techniku sme v telocvični pre cca 140 žiakov nepotrebovali)

 2. Zaujala (pretože si každý uvedomil, že aj z neho/z nej sa veľmi ľahko môže stať „hlavná postava“ podobného príbehu)

 3. Prinútila zamyslieť sa a POCHOPIŤ, že takúto skúsenosť zažiť nechcú.

Trpká skúsenosť z otroctva závislosti pána Bogára, ale aj jeho cesta späť k slobode rozhodovania sa o svojom živote, rezonovala v našich mysliach a v srdci aj po skončení stretnutia. Žiaci cez sociálne siete ďakovali pánu Bogárovi za nezabudnuteľný zážitok a vyjadrovali podporu v jeho ďalšej činnosti.

Keďže pravdepodobnosť výskytu smutných príbehov závislosti je v našej spoločnosti vysoká, menej však už so šťastnejším koncom, podporujeme všetky aktivity zamerané na prevenciu konanú cez skutočné životné príbehy.

Za žiakov a učiteľov ZŠ Mládežníckej v Púchove zapísala Mgr. A. Aradská, zást. II. st.


ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU BAJEROV

Milý pán Samuel! ĎAKUJEME Vám, že ste dnes navštívili našu školu, ZŠ s MŠ Bajerov, Bolo veľmi zaujímavé poznať inú časť života, na akú sme zvyknutí.Vaše rozprávanie zanechalo vo mne a dovoľujem si tvrdiť, že aj u väčšiny žiakov, veľmi silný dojem. Zdôraznili ste význam zodpovednosti voči sebe, zodpovednosti za to, čo robíme, alebo chceme robiť! Fakt, bolo to silné kafe,aj na mňa, dospelého človeka! Keby som bola tohto času "na zlej ceste",tak po dnešnej besede s Vami sa obrátim a začnem cestovať späť!

Pán Samuel, držíme Vám všetci prsty, aby sa Vám v živote už len darilo a pri záchrane iných Vám želáme veľa síl a veľa pozitívnej energie!!!

Majte sa krásne!  

Jarmila Minarčíková


ZŠ S MŠ TULČÍK

Milý Samko, ani neviem, ako začať, a to si hovorím učiteľka slovenčiny...Ešte stále vo mne doznievajú dojmy a rozmýšľam nad všetkým, čo som včera počula a zažila.

Vždy sa mi potvrdí skúsenosť, že dobré veci vznikajú alebo sa realizujú nejako mimo mňa. Teda bez dlhého plánovania a môjho pričinenia. To asi preto, aby som to nepokazila. Ha-ha... :p .Teda náhody neexistujú. Od začiatku som mala veľmi dobrý pocit, už tvoj hlas v telefóne znel veľmi dobre a priateľsky. Ty sám si v nás zanechal veľmi dobrý pocit, máš mnohé dary, si spoločenský, vieš si získať deti, odbúravaš stres, jednoducho ja aj deti sme sa v tvojej prítomnosti cítili dobre. Z toho všetkého vyplýva, že to, čo robíš má veľký význam. Teším sa na ďalšie stretnutie.

Julka Štefaničová


ZÁKADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU KRÁĽOVNEJ POKOJA, HALIGOVCE

Ľudský život je dar, treba si ho chrániť, neničiť si ho závislosťami, najmä drogami... práve túto myšlienku vštepoval na piatkovej besede 20.5.2016 na ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja v Haligovciach pán Samuel Bogár, ktorého autentická výpoveď o drogách zaujala nielen žiakov 7. - 9. ročníka, ale aj nás - učiteľov, ktorí ich dennodenne v školskom prostredí vychovávame a vzdelávame.

Doobedňajšie stretnutie umlčalo našich žiakov silou životného príbehu, ktorý vtláčal slzy do očí. Mladícka nerozvážnosť, nejasný životný cieľ a neduhy doby, ktoré na mladých ľudí číhajú sa dotkli aj pána Samuela, ktorého drogy pomaly vťahovali do závislostí dlhých, nekonečných rokov, ktoré pripravia človeka o všetko. Ale na konci bezcieľnej cesty je svetlo, ktoré dáva ľuďom nádej. Nádej na lepší život. A práve tejto šance sa treba chopiť. Žiaci mohli uvažovať nad tým, aké ľahké je klesnúť dolu, ale vstať je omnoho ťažšie. Vyžaduje si neustály boj, sebazápor, odriekanie, ale na pamäti treba mať stále svetlo, za ktorým ideme, nie tmu, z ktorej vychádzame.

Dnešní mladí ľudia, ktorým sa všade navôkol ponúkajú vábivé lákadlá doby, si neuvedomujú dôsledky svojich prehreškov. Človek - až keď príde o všetko, si uvedomí, čo stratil. Po vyznaní neľahkej cesty za „čistým, nezávislým životom“ sa mohli žiaci pána Samuela pýtať otázky, ktoré boli mierené aj „pod kožu“. Úprimné odpovede v nich určite zanechali stopu, nad ktorou budú uvažovať. Niektorí žiaci sa po besede o trpkej skúsenosti z otroctva závislostí pána Bogára, ale najmä jeho vytrvalej cesty späť k slobode rozhodovania sa o svojom živote, stotožňovali s myšlienkou, že človek žije priveľmi krátko na to, aby si strpčoval život tým, čo mu škodí. Mnohí sa vyjadrili, že nemá význam ani len fajčiť či piť alkohol len preto, že to skúšajú aj kamaráti, ale má význam robiť to, čo ma baví a mi prospieva.

Veríme, že mnohí ľudia, najmä mladí, ktorých láka všetko zakázané, nájdu v sebe silu povedať NIE a neprepadnúť pokušeniam, od ktorých sa odpútať je ťažké, neraz nemožné kvôli tomu, že je už neskoro. Len minimálne percento závislostí sa končí so šťastným koncom, ale svedectvo pána Samuela je toho príkladom. Pevne veríme, že jeho životný príbeh bude zdvihnutým prstom pre ľudí, ktorí si neuvedomujú dôsledky svojich konaní.

Pánovi Bogárovi ďakujeme za úprimné svedectvo o hrboľatej ceste negatív závislostí, ktoré jemu a jeho rodine priniesli drogy, ale najmä však o sile, odvahe a túžbe stať sa opäť slobodným... Záverečný potlesk našich žiakov je prianím sily do ďalších – najmä slobodných rokov, v ktorých jedinou drogou nech je šťastný život bez drogových závislostí.

Za kolektív žiakov a učiteľov ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja v Haligovciach Mgr. Katarína Štefaňáková


SOŠ - SZAKKÖZÉPISKOLA VEĽKÉ KAPUŠANY

Nám učiteľom na Strednej odbornej škole – Szakközépiskola vo Veľkých Kapušany nie je ľahostajné ako deštruktívne na našich študentov pôsobia rôzne závislosti. Preto sme si dovolili pozvať osobu, ktorá 12 rokov prechádzala týmito útrapami a privítali sme 18. mája 2016 Sama Bogára z organizácie NEzávislosť.

Svojou prednáškou pripomenul študentom hodnotu života bez drog a veríme, že preventívne pôsobil a ovplyvnil aj našich študentov. Obsahom samotných prednášok sú životné pohľady a ponaučenia človeka, ktorý má so závislosťou osobnú, životnú skúsenosť.

Ďakujeme za nezabudnuteľný zážitok!

Ing. Richard Mokoš


ZŠ S MŠ ZÁRIEČIE

Dobrý deň, prednášku odporúčame pre žiakov 7. - 9. ročníka.

Pán Bogár vyrozprával svoj vlastný životný príbeh /kedy začal s drogami, prečo, ako reagovali rodičia na zistenie, že berie drogy, ako sa liečil/, ktorého súčasťou bola 12-ročná závislosť na drogách. Toto ťažké obdobie prekonal a v súčastnosti organizuje prednášky na tému NE ZÁVISLOSŤ. Snaží sa pomáhať tým, ktorí sú drogovo závislí.

Žiakov prednáška zaujala, živo na ňu reagovali, so záujmom počúvali.

V 2.časti besedy prebiehala diskusia, v ktorej žiaci mali možnosť pýtať sa, čo ich zaujímalo k tejto téme.

Ďakujeme.

S pozdravom Mgr. Alena Pekařová, koordinátor prevencie


ZŠ S MŠ LYSÁ POD MAKYTOU

Hovoriť o drogách? Áno! Nie zákazom, ale pravdivo vysvetliť, čo drogy spôsobia. Pravdivá výpoveď pána Samuela Bogára zo združenia NEzávislosť zaujala 13.júna 2016 nielen žiakov 7.,8. a 9. ročníka, ale aj nás učiteľov. Sám prežil 12 rokov s drogami, žil na ulici. Dnes už ubehlo niekoľko rokov, čo je od závislosti slobodný.

Pánovi Bogárovi ďakujeme za úprimnú výpoveď, veľkú silu, ktorou dokázal nájsť zmysel života a tento zmysel života pretavil do práce s mládežou, ktorej odovzdáva svoje skúsenosti a pohľad na problém závislostí.

Videli sme, že naši žiaci so zaujatím počúvali, zaujímali sa, pýtali sa. Veríme, že týmto stretnutím sme im sprostredkovali pohľad na problematiku z druhej strany, výpoveď, z ktorej úprimnosti chvíľami až mrazilo, ale zároveň nútilo deti premýšľať. Veríme, že si žiaci uvedomili dôsledky užívania návykových látok, fajčenia, pitia alkoholu, užívania drog, či prepadnutiu závislosti na počítačových hrách a aplikáciách. Dozvedeli sa, že ani nevinné vysedávanie pri počítačoch nie je až také nevinné...

Ohlas našich žiakov na stretnutie s pánom Bogárom bol veľmi pozitívny a odporúčame sprostredkovať takéto stretnutie čo najviac deťom.

Mgr. Marcela Lysá riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou


ZÁKLADNÁ ŠKOLA ADELY OSTROLÚCKEJ, BUDČA

Dňa 15.6.2016 prijal naše pozvanie na besedu p. Samuel Bogár , spoluzakladateľ Občianskeho združenia Nezávislosť – Nový začiatok o.z. , ktorý nám problematiku drogových závislostí priblížil z úplne iného uhla. Jeho beseda nebola o teórii, poučkách, bola zameraná na silu vyrozprávania svojho vlastného životného príbehu ako bývalého narkomana a osobnej skúsenosti človeka , ktorý si prešiel peklom drogovej závislosti. Obsahom samotnej prednášky boli životné pohľady a ponaučenia človeka, ktorý má so závislosťou osobnú skúsenosť.

Žiaci 7., 8., 9. ročníka, 2. a 3. ŠT so zaujatím počúvali túto úprimnú životnú výpoveď. Samko nás previedol svojím životom, veľmi hlboko rozobral pozadie a motívy pri rozhodovaní, prečo a ako začal s drogami , aké to bolo žiť s drogou, čo mu do života priniesla a čo vzala. O všetkom, čo prežil, rozprával bez okolkov, prikrášlenia.. Jeho prednáška bola rozdelená do štyroch častí, v ktorých postupne rozobral svoje bezproblémové detstvo plné rodičovskej lásky a starostlivosti, potom dôvody, prečo vyskúšal drogy a ako postupne prešiel cez alkohol, automaty až k tvrdým drogám a ako devastoval zdravie i život sebe i svojim blízkym. V tretej časti rozprával o tom, ako bol zo závislosti vyslobodený a aký život vedie dnes. Štvrtou časťou bola diskusia, v ktorej úprimne odpovedal na všetky otázky našich žiakov. Z jeho odpovedí bolo zjavné, že nič neskrýva a svoju životnú skúsenosť so závislosťou ponúka všetkým, ktorí to potrebujú.

Dnešní mladí ľudia sú vystavení rôznym lákadlám doby . Často si neuvedomujú dôsledky svojich činov. Samko Bogár svojou prednáškou pripomenul žiakom hodnotu života bez drog a nás všetkých priviedol k hlbokému zamysleniu nad jedinečnosťou a vzácnosťou nášho života, ktorý máme všetci vo svojich rukách.

Naši žiaci a učitelia boli Samkovou výpoveďou nadšení, vrelo odporúčam túto životnú výpoveď v Samkovom podaní ako jedinečnú aktivitu v oblasti prevencie.

Mgr. Martina Kapustová, koordinátor prevencie, ZŠ Budča


CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE, DUBNICA NAD VÁHOM

13.10. 2016 navštívil Samuel Bogár aj CPPPaP v Dubnici nad Váhom. Na jeho slová a príbeh čakalo 30 pedagógov z okresu Ilava. Očakávanie, či obavy? Neskučný príbeh, ktorý bol plný emócií, napätia a vnútornej sily. Život Samuela, minulý i ten súčasný môže veľmi ovplyvniť prežívanie a smerovanie nielen mladých ľudí, ale všetkých ľudí okolo nás.

Ďakujeme za úprimnosť, srdečnosť a povzbudenie.

PS: Ešte raz ďakujem, za príbeh, za slová, ktoré sa mi zapísali hlboko do srdca.

Erika Prostredná, CPPPaP Dubnica nad Váhom


DETSKÉ MESTEČKO TRENČÍN ZLATOVCE

Dňa 13.10.2016 sme spoločne so staršími deťmi v detskom domove mali možnosť stretnúť človeka, ktorý nás všetkých za jedno obyčajné spoločne strávené popoludnie naučil viac, ako mnoho kníh preštudovaných za posledný čas. Úprimnou výpoveďou zaujal nielen dospelých, ale i mladých ľudí, ktorí často už len z princípu a rebelantstva ospravedlniteľného vekom odignorujú dobre mienené rady starších. Nielen, že sme stretli človeka, ktorý nás bol ochotný navštíviť v priebehu pár dní, ale bol to človek, ktorý bol ochotný vyrozprávať a povzbudiť deti, ktoré si už v živote prešli všeličím. Takmer každý z nás má svoje bolesti, trápenia a súženia, nie však každý ich dokáže pretaviť v prospech iných. Po stretnutí s pánom Bogárom si dovolíme tvrdiť, že tento človek sa o to minimálne pokúša. Spoločne zdieľame názor, že ak jeho prežitý príbeh pomôže aspoň jednému človeku, jeho snaha nie je márna.

ĎAKUJEME,prajeme veľa síl a zároveň dúfame, že v budúcnosti budeme mať ešte možnosť stretnúť tak silného a pokorného človeka.

Magdalena Suchánková, Detské mestečko Trenčín Zlatovce


PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA, BULLOVA 2, BRATISLAVA

Dobrý deň pán Bogár. Takže odozva je výborná, bolo máličko rebelov, ktorí sa vždy nájdu a sú podozrievaví, že ste si tento príbeh vymysleli... ja osobne Vám veľmi pekne ďakujem za odvahu, decká ocenili kontakt s Vami a silu Vášho príbehu... Ďakujem za všetkých, myslím, že spätnú väzbu ste dostali okamžite, decká Vám písali na FB a odozva bola pozitívna, máte náš obdiv.

Všetko dobré, veľa síl, optimizmu a radosti do ďalšieho života.

Tatiana Zuskinová ​


GYMNÁZIUM SV. JÁNA BOSCA, NOVÁ DUBNICA

16.11. 2016 navštívil našu školu p. Samuel Bogár. Na svedectvo jeho životného príbehu čakalo cca 80 študentov. Exodus p. Samuela, z otroctva na slobodu, vďaka Božej pomoci, môže ovplyvniť život každého z nás. Stretnutie s ním bolo pekným zavŕšením Roku Božieho milosrdenstva. P. Bogárovi ďakujeme za úprimnosť jeho svedectva.

PaedDr. Mgr. Marcela Dolovacká, pedagóg špecialista s druhou atestáciou


ZŠ S MŠ J.A.KOMENSKÉHO, LEDNICA

Beseda dňa: 18.11.2016

Názory žiakov:

Katka, 8.tr.: „Beseda s príjemným ujom sa mi páčila. Dala mi veľa skúseností do života. Nemáme piť, fajčiť, drogovať, pretože si zničíme život a zdravie.“

Anetta, 8. tr.: „Beseda sa mi veľmi páčila. Dozvedela som sa niečo viac o drogách.“

Martin, 8. tr.: „ Beseda bola výborná, získal som nové skúsenosti a nový názor na narkomanov. Ďakujem.“

Pavol, 8. tr.: „Páčil sa mi Samov príbeh.“

Mário, 7. tr.: „ Mal som z toho veľký zážitok. Z toho mi vyplynulo veľké ponaučenie „Nikdy nebudem drogovať! Som z toho nadšený, že sa nebojí hovoriť o svojom živote, čo prežil.“

Aďo, 7.tr.: „Bol som trochu zľakaný z toho, že príde bývalý narkoman, ale bavilo ma to, pretože bol vtipný a hlavne som sa oboznámil s drogami. Som presvedčený, že nikdy nezoberiem drogu!“

Paťo, 7. tr.: „Bolo to dobré a aspoň som počul ako mu drogy zničili detstvo a aj jeho sestre.“

Ľubka, 6. tr. : „Bolo to úžasné, že sa nebál po tom, čo prežil nám o tom povedať. A je smutné, čo si prežil.“

Ľuboš, 6. tr.: „Mne sa beseda veľmi páčila, pretože nás poučil, prečo nemôžeme drogovať a následky drogovania. Preto nikomu neodporúčam drogovať.“

Marek, 6.tr.: „ Beseda ma zaujala. Zaujalo ma, ako k tým drogám prišiel a ako ukončil drogovanie. Páčili sa mi otázky, ktoré sme mu dávali.“

Marián, 6. tr.: „ Veľmi sa mi to páčilo, hlavne kvôli tomu, že ma to nenudilo. Len z toho sedenia ma bolel zadok, ale inak to bol super zážitok.“

Monika, 6. tr.: „ Beseda ma veľmi poučila, že nikdy nebudem brať drogy. Ten jeho príbeh bol veľmi dojemný, skoro mi aj tiekli slzy. Dobre, že sa z toho vyliečil. Bolo to super.“

Ľuboš, 6. tr.: „ Táto beseda bola dobrá, dozvedeli sme sa veľa o tom, aké to mal ťažké, keď sa do toho dostal. A ešte ťažšie, keď sa z toho chcel dostať.“

Martin, 6. tr.: „ Bolo to veľmi zaujímavé. Poučil som sa, že drogy veľmi škodia a nikto by drogy nemal brať, lebo skončí ako Samo.“

Radko, 6. tr.: „ Páčil sa mi preto, lebo som sa veľa naučil. Počul som a viem, že drogy spôsobujú problémy a že je to zlé užívať ich. Počul som, aké je to zlé brať drogy a aký mal Samo zlý život kvôli drogám.“

Terézia, 9. tr.: „Mal ťažký život. Drogy mu úplne zmenili život. Klobúk dole, že sa z toho dostal.“

Veronika, 9. tr.: „ Beseda sa mi veľmi páčila, dala veľa do života, bola poučná. Páčilo sa mi, že nám povedal svoj príbeh a, že s tým prestal.“

Radka, 9. tr.: „ Páčilo sa mi to, bolo to poučne a mal by chodiť asi každý rok.“

Tomáš, 9. tr.: „ Zaujalo ma to, že človek závislý na drogách sa môže zmeniť na úplne normálneho človeka.“

Martin, 9. tr.: „ Prednáška bola super, po tomto, čo som od pána počul som si na 100% istý, že drogu nezoberiem.“

Vanessa, 9.tr.: „Super, som rada, že k nám prišiel. Aspoň viem, že drogy sú „kravina“.“

Denisa, 9.tr.: „ Beseda bola veľmi zaujímavá a poučná. Páčilo sa mi, ako opísal svoj život. Bolo to poučné pre mnohých z nás a verím, že to nikto z nás ani nevyskúša. Páčila sa mi odvaha ísť na Ukrajinu bez akejkoľvek znalosti jazyka. Som rada, že sa z toho dostal a držím mu palce v živote.“

Viola, 9.tr.: „ Bolo to poučné a zaujímavé, nechápem, ako sa z toho vyliečil.“

Marcela,9.tr.: „ Bolo to poučné. Páčilo sa mi to. Viem, že nemám brať drogy, pretože teraz mám živý príklad.“

Za učiteľov: „ Veľmi silný a dojemný príbeh. Zároveň silná motivácia pre mladých ľudí, ako predísť nástrahám dnešného sveta. Veľký rešpekt pred odvahou ísť s kožou na trh a robiť osvetu. Želáme veľa úspechov v ďalšej práci a šťastný život bez drogy. Ďakujeme za hlboký zážitok a návštevu na našej škole.“

Mgr. Gabriela Cyprianová, riaditeľka ZŠ s MŠ


ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HUGOLÍNA GAVLOVIČA, PRUSKÉ

Dňa 14. novembra 2016 navštívil našu školu spoluzakladateľ OZ Nezávislosť – Nový začiatok pán Samuel Bogár, aby žiakom ôsmeho a deviateho ročníka porozprával svoj životný príbeh. Jeho výpoveď bola naozaj silná, hodna zamyslenia sa. Žiaci ho vypočuli so záujmom, ocenili najmä jeho úprimnosť a odvahu podeliť sa o svoje zážitky s neznámymi ľuďmi . Pre deti to bola nová skúsenosť, pretože človek, ktorý stál pred nimi, im neprednášal naučené frázy, ale rozprával o tom, čo sám prežil. Mnohí ostali zhrození z toho, čo počuli, lebo až doteraz si neuvedomovali, čo môžu drogy urobiť so životom človeka a akú moc nad jeho životom môžu získať.

Ohlasy našich žiakov boli veľmi pozitívne a želajú si, aby sa takéto besedy konali častejšie.

Aj touto cestou Vám, pán Bogár, ďakujem za Vašu návštevu u nás a želám Vám veľa síl pri Vašej ďalšej práci s mladými ľuďmi.

Mgr. Dana SVORADOVÁ, koordinátor prevencie ZŠ Pruské


ODBORNÉ UČILIŠTE INTERNÁTNE, LADCE

Dobrý deň. Beseda zanechala v žiakoch pozitívny dojem. S dievčatami tretieho ročníka som besedu rozoberala, mali dobrý dojem, uverili tomu, čo ste im povedal. Mali na mňa otázky, možno sa trochu hanbili Vás pýtať. Páčilo sa im, že ste bol ochotný s nimi komunikovať aj po besede.

Ja ešte raz ďakujem a keďže sa nám blížia Vianoce, tak vám prajem pekné a pokojné sviatky.

S pozdravom Viera Čelková OUI Ladce


ZÁKLADNÁ ŠKOLA, LADCE

Beseda, ktorú ste mali na našej škole bola zaujímavá, pútavo podaná žiakom. Hltali každé vaše slovo. Na besedu boli len samé pozitívne odozvy. Pre deti bolo lepšie, keď im o drogách a živote s nimi rozprával človek, ktorý to aj zažil.

Robíte veľmi prospešnú prácu a ja vám želám veľa síl a energie pri šírení osvety. A samozrejme nech sa darí aj v osobnom živote :-) .

S pozdravom Lenka Dideková.

Od žiakov:

- Prednáška ma dostala do obrazu ako funguje život narkomana. ( Adam 8 roč. )

- Prednáška mi dala veľa. Hlavne som vôbec netušil, že ten drogovo závislí človek má nutnosť si dať tú

drogu, preto že mu je zle a chce aby mu bolo lepšie. Keď som počul čo povedal tej jeho mame

a sestre, tak vtedy som si uvedomil, že nikdy drogu ani len do rúk nechytím.

( Paťo 8 roč. )

- Prednáška ma zaujala a poučila. Veľmi sa mi nechcelo veriť, že ste aj napriek toľkým rokom bránia

drog z toho celého vycúvali a máte zas normálny život. Máte moje uznanie. ( Maťa 8 roč. )

- Prekvapilo má ako často musí drogovo závislí človek brať denne drogy ( Filip 8 roč. )

- Prekvapilo ma čo dokáže závislosť s človekom. Začne kradnúť, zadlží sa, vyhráža sa rodine, len kvôli

tomu, aby mu nebolo zle z drogy. ( Terka 8 roč. )

- Úprimná výpoveď života muža, ktorý prešiel peklom. Prednáška bola poučná a veľmi úprimná.

Ďakuje, že sme mohli spoznať Váš životný príbeh. ( Matúš 9. Roč. )

- Prednáška mi pomohla vážiť si to čo máme. ( Klára 9. Roč. )

- Bolo zaujímavé počúvať príbeh od človeka, ktorý si to zažil na vlastnej koži. Bolo to o to

dôveryhodnejšie. Máte u mňa a myslím, že nie len u mňa, veľký rešpekt. ( Vanes 9. Roč. )

- Pán Bogár, zistil som práve od Vás aké zlé drogy sú. Ďakujem Vám za besedu plnú pravdy. Dúfam, že

sa ešte v živote stretneme. ( Tomáš 9.roč. ) 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, BELUŠA

Téma drog je zaujímavá hlavne pre žiakov vyšších ročníkov. Debaty, diskusie na triednických hodinách majú svoj význam, ale stretnutie s niekým, kto sám osobne zažil peklo drogovej závislosti, to, ako ľahko človek do toho padne a neskutočne ťažko sa z toho dostáva, to ako drogy zmenia slušného človeka na niekoho, kto nevie ani sám, kam patrí, tak to dokáže priblížiť deťom len ten, kto tým naozaj prešiel. A to sa výborne podarilo pánovi Bogárovi z OZ Nezávislosť, ktorý navštívil našu školu 15.11.2016, podelil sa so žiakmi s osobnými skúsenosťami, donútil ich zamyslieť sa nad niečím, čo možno na prvý pohľad nevyzerá ako problém.

Odozva medzi žiakmi bola veľká. Diskusie potom prebiehali na rôznych hodinách. Odporučili by sme to ako vhodnú preventívnu aktivitu iným školám.

V mene všetkých našich žiakovi i pedagógov vyslovujeme pánovi Bogárovi veľké ďakujeme.


STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, PRUSKÉ

9.1.2017 s prvým školským dňom nového roku, si žiaci vypočuli životný príbeh pána Samuela Bogára.

Je veľmi ťažké vysvetľovať študentom, že človek vplyvom drog môže padnúť na samé dno, lebo neuveria. Ale pravdivý príbeh zo života človeka, ktorý to prežil, prešiel peklom na zemi, prekonal nástrahy a hlavne jeho odvahu podať svedectvo o svojom živote je najlepším príkladom pre mladých ľudí. Teší ma, že ohlasy zo strany žiakov boli veľmi pozitívne. Dôkazom toho je beseda na internáte so žiakmi aj v popoľudňajších hodinách.

Ďakujeme a želáme veľa úspechov v živote.

Ing. Oľga Gezeová


STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, DUBNICA NAD VÁHOM

Dobrý večer pán Bogár, srdečne Vás pozdravujem a ešte raz Vám ďakujem za vyčerpávajúcu besedu.

Vaše životné skúsenosti boli pre našich žiakov i pedagógov veľkým prínosom. S mnohými skutočnosťami sme sa my pedagógovia ešte nemali možnosť stretnúť. Žiakov váš životný príbeh natoľko zaujal, že dnes cez prestávky navzájom diskutovali. Poskytli ste nám všetkým širší obraz o danej problematike. Len nás mrzí, že v druhej časti besedy i my pedagógovia sme nemohli prispieť svojimi otázkami k rozšíreniu našich znalostí o uvedenej problematike.

Želáme Vám veľa šťastia, aby sa Vám v živote darilo.

S pozdravom Jana Faltejsková, pedagogický zbor a študenti SOŠ Dubnica nad Váhom


ZŠ S MŠ CENTRUM I, DUBNICA NAD VÁHOM

Ahoj Samuel, posielam spatnú vazbu na tvoju prednasku , ktorá bola na nasej skole v pondelok 9.1. 2017. Ohlasy ziakov boli pozitivne, prednaska sa im pacila, tak dufam ze sa niekedy este uvidíme.

S pozdravom Alena Kubicová ZS Centrum I Dubnica n/Vahom


ZÁKLADNÁ ŠKOLA MEDŇANSKÁ, ILAVA

11. januára 2017 sme mali besedou so Samuelom Bogárom , ktorého autentický životný príbeh počúvali žiaci so zatajeným dychom. S úžasnou charizmou a zároveň pokorou vyrozprával celú svoju drogovú púť, ale aj strastiplnú cestu späť „ medzi ľudí.“ Jeho otvorená a úprimná výpoveď o veciach, ktoré mnohí skrývajú, nezaujala len žiakov, o čom svedčilo množstvo žiackych otázok v diskusii, ale aj pedagógov našej školy. Svojím rozprávaním sa tomuto mladému mužovi podarilo vtiahnuť nás do udalostí , často život ohrozujúcich, ktorými prechádzal počas obdobia užívania drog. Mnohí si prvýkrát vypočuli pohľad na drogu z tej druhej strany- strany abstinujúceho narkomana, ktorý sa takýmto spôsobom snaží napomáhať k úspešnému smerovaniu mladých ľudí. A že je to správna cesta, potvrdzujú iba pozitívne ohlasy našich žiakov, niektoré uvádzam nižšie.

Samuel, veľmi pekne ďakujeme za úžasnú besedu a prajeme Vám veľa úspechov v osobnom živote , ale aj v prospešnej práci, ktorú vykonávate najmä pre mladých ľudí, ktorí sa hľadajú a potrebujú nájsť ten správny smer. Ešte raz, ďakujeme!

  Mgr. Ľubica Ladecká, koordinátor primárnej prevencie

Jakub: Mne sa tá beseda páčila, pretože sme to počuli od človeka, ktorý bol naozaj narkoman. Mal som z toho dobrý pocit a určite by som si takým niečím nechcel prejsť, pretože som počul, aké následky majú drogy.

Tereza: Ja si myslím, že táto beseda mi bola prínosom, pretože je to niečo úplne iné, ako keď si to prečítame na internete, keď nám to povie človek, ktorý si tým všetkým prešiel. Je dobré, že takto chodí po školách a varuje deti, aby si dávali pozor s kým sa bavia, aby nedopadli tak ako on.

Anonym: Beseda bola fajn, je to iné sa rozprávať o takejto téme ako sú drogy s človekom, ktorý to zažil, ako si to hľadať na internete alebo inde... Dosť náučné