Cenník našich služieb

Milí priatelia, rozhodli sme sa po dlhom zvážení zaviesť pevný cenník služieb. Ako iste viete, naše OZ zatiaľ nezískalo žiadnu podporu zo štátu, žijeme a fungujeme z minima čo sa nám podarí zohnať. Aj vďaka pandemickej situácii sme sa dostali do stavu, že musíme pristúpiť k tomuto kroku. Všetky príspevky budú využité na zlepšenie a skvalitnenie našich služieb. Riešeniu vašich problémov venujeme to najvzácnejšie čo máme a to vlastný čas, ktorý musíme zobrať z času, kedy by sme sa napríklad mohli venovať vlastným rodinám. Vďaka poplatkom sa môžeme venovať našej činnosti naplno a tak sa nám zvyšuje šanca, že sa nám spoločne podarí pomôcť Vám, vašim blízkym, kamarátom, priateľom…
Telefonická konzultácia jednorázová. (prvokontakt)


Prvotná telefonická konzultácia, kde nám poviete Váš konkrétny problém a kde Vám ponúkneme plán na riešenie Vášho problému.


do 30 minút: bezplatne

30 - 90 minút cena: 40€


On-line konzultácie (telefón, messenger, Viber, WhatsApp)


5 konzultácií (každá 60-90 min), kde budeme intenzívne pracovať na vyriešení Vášho problému cena: 200€


10 konzultácií (každá 60-90 min), kde budeme intenzívne pracovať na tom, aby sme vyriešili Váš problém. cena: 350€


Jednorázové osobné stretnutie v rámci BA.


Vhodné pre rodinných príslušníkov závislého, ktorí nevedia ako postupovať ďalej.


Hodinové stretnutie v Bratislave kde sa osobne stretneme a dostanete pre Vás dôležitú informáciu, návrh na riešenie problému.


cena: prvá hodina 50€, potom 25€ / hodinu.


5 osobných stretnutí v Bratislave


Stretnutia ktoré nebudú obmedzené časom je vhodné pre závislých ľudí ktorí majú záujem riešiť svoj problém a chcú nejaký čas pobudnúť s našimi pracovníkmi.


cena 300€Osobné stretnutie mimo BA (jeden, alebo viacero dní)


Stretnutie kde za Vami vycestujeme kdekoľvek mimo Bratislavy a budem sa individuálne a naplno venovať vyriešeniu Vášho problému.

cena: 200€ na deň + náklady na dopravu a ubytovanie.

AKCIA!!! 1000€ za 7 dní len pre prvých troch z Vás.Beseda na základných a stredných školách


cena: 200€ do 100 žiakov + za každého ďalšieho žiaka 2€ 

doprava a ubytovanie v prípade ťažko dostupnej lokality


Beseda vo firme


cena: 500€ + doprava a ubytovanie ak je to nevyhnutné


Beseda v detskom domove, nápravno-výchovných ústavoch a podobných zariadeniach je poskytovaná bezplatne, v prípade ťažko dostupných lokalít bude vyžadované spolufinancovanie na dopravu a ubytovanie.